Denne uken er det oppstart for Noroffs nettstudier, og over hele landet sitter studenter klare til å fordype seg i studier som  spilldesign, 3D-animasjon, frontend-utvikling og digital etterforskning, for å nevne noen.

– De to siste årene har det skjedd en voldsom endring, og vi har faktisk doblet antall studenter, forteller rektor for nettstudier, Kjetil Johan Iversen.

Noroffs rektor for nettstudier, Kjetil Johan Iversen

Pågangen følger trenden fra tidligere semestre, hvor Noroffs nettstudier kan vise til en vekst på 30 prosent for hver av de tolv foregående studiestartene.

– Det har vært en jevn utvikling, noe jeg tror skyldes en kombinasjon av måten vi måler og analyserer markedsføringen vår på. Tidligere opererte vi kun med annonser, mens nå kommuniserer vi gjennom innholdsmarkedsføring, og vi treffer bedre i målgruppa, både geografisk og aldersmessig, sier Iversen.

Kompetanseheving

Han forteller at i tillegg til den generelle veksten i markedet, har flere fått øynene opp for muligheten til å kombinere nettstudier med jobb eller annen utdanning.

– De siste to årene har vi også fått mange søkere med høy utdannelse fra tidligere. Dette er for eksempel ferdigutdannede studenter som gjerne vil bygge på masteren sin med anvendbare ferdigheter.

Les også: Dette må du huske når du skal velge studieretning!

Rektor Iversen mener også at det har skjedd en dreining i studentenes oppfatning av hva et moderne nettstudie innebærer, og at disse i dag tilbyr noe mer enn bare en form for fjernundervisning.

– Bortsett fra film, lyd- og musikkstudier, tilbys alle våre fag som nettstudier. Klasseromsstudentene har også tilgang til det samme innholdet, og utganspunktet vårt er at dette er grunnpilaren for studiet.

Se oversikt over alle Noroffs nettstudier!

Høyt snitt

Alt av tekstinnhold, oppgaver og video er tilgjengelig. Noroffs nettstudier er bygget opp slik at en administrator vil følge opp hver enkelt student, hver dag. I tillegg vil faglærere og hjelpelærere også kommunisere med studenten.

– Både studieprogrammene og studentene selv har svært høy kvalitet, og vi ser at nettstudentene har like høyt karaktersnitt på sine oppgaver som klasseromsstudentene.

Skolen sørger for fortløpende oppdatering av det faglige innholdet, og befinner seg helt i front på digitale studietilbud.

– Vi ser hva markedet etterspør, og hva bedriftene og bransjene ønsker av kompetanse. Nå utvikler vi for eksempel flere kortkurskonsepter og studieprogrammer, som for eksempel toårige kurs i frontend-utvikling og VFX.

De faglige bidragsyterne befinner seg bokstavelig talt over hele verden.

– Vi har flere internasjonale lærere. Blant annet seks ansatte i Cape Town, hvor en professor, og flere filmprodusenter og grafiske designere, gir videotilbakemeldinger og følger opp elevene på skolens forum.

Fleksibelt

Mange nettstudenter er noen år eldre enn de som kommer rett fra videregående skole. Disse ser at nettstudier er en ordning som kan fungere sammen med deres jobb- og familiesituasjon.

– I tillegg er det også mange som ønsker seg fleksibiliteten som følger med et nettstudie – men det betyr ikke at studieopplegget er avslappet, sier Iversen.

– Hele opplegget er veldig strikt. Man må være aktiv som student, og levere oppgavene sine innenfor gitte frister. Vi setter like krav til alle, sier Iversen.

Noroff tilbyr høyskolestudier og fagskolestudier på nett eller i klasserom – med campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand. 

Alle fag har et sterkt digitalt DNA, og inkluderer studieløp innen IT, lyd og film, 3D og design.

Du kan for eksempel ta en bachelor i Digital etterforsking eller Interaktive medier (med spesialisering i animasjon eller spill). Eller du kan gå et 2-årig fagskoleløp i VFX, grafisk design, eller Frontend-utvikling – for å nevne noe.

Hva passer aller best for deg?