En sommerdag i 2009 opprettet USAs forsvarsminister Robert Gates en ny militær kommando i det amerikanske forsvaret.

Den nye kommandoen fikk det kryptiske navnet U.S. Cyber Command, og ble underlagt U.S. Strategic Command, en av de ni hovedkommandoene i det amerikanske forsvaret.

Strategic Command har ansvaret for alt det «villeste» og mest høyteknologiske i det amerikanske forsvaret, og sysler blant annet med atomvåpen, militære operasjoner i verdensrommet, datanett-operasjoner, informasjonskrigføring og strategisk etterretningsanalyse.

Da Strategic Command fikk tilskudd av Cyber Command, spekulerte mange i hvorfor en «simpel data-avdeling» ble plassert helt der oppe sammen med de viktigste elementene i forsvaret.

I dag er det ikke så mange som spør om årsaken til dette.

Enhetens oppgave er å operere i cyberspace og beskytte det amerikanske forsvarets datanettverk. Dette er ingen liten oppgave: Prosjektet favner hele 15 000 forskjellige datanettverk, og vanvittige syv millioner datamaskiner. 

I løpet av de åtte årene som er gått siden opprettelsen har verden gjennomgått en omfattende digitalisering. Mange nøkkelfunksjoner i samfunnet er nå heldigitalisert — og dermed sårbare for aksjoner fra fremmede makter.

Dette har gjort Cyber Command til en av de mest sentrale kommandoene, og man regner med at et sted rundt 6 000 toppkvalifiserte personer har sin arbeidsplass her.

Da Cyber Command ble grunnlagt, fikk det som seg hør og bør også et eget emblem — og i designet av emblemet er det skjult en digital kode.

Ser du nærmere på bildet under her vil du legge merke til en tallrekke med tilsynelatende tilfeldige tall spredd i en sirkel på den innerste gullringen.

Rekkefølgen er ikke tilfeldig…

Tallrekken minner om den berømte kodeskulpturen Kryptos som kneiser utenfor hovedkvarteret til CIA.

Mange prøvde seg på å løse Cyber Commands gåte, og allerede året etter kunne tech-nettstedet Wired melde at noen hadde funnet løsningen.

De 32 tegnene viste seg å være en versjon av Cyber Commands offisielle oppdrag som hadde blitt kryptografisk kvernet gjennom en MD5-algoritme. Sifrene viste seg å skjule dette budskapet:

USCYBERCOM plans, coordinates, integrates, synchronizes and conducts activities to: direct the operations and defense of specified Department of Defense information networks and; prepare to, and when directed, conduct full spectrum military cyberspace operations in order to enable actions in all domains, ensure US/Allied freedom of action in cyberspace and deny the same to our adversaries.

MD5 er en såkalt sjekksumalgoritme og en internettstandard som brukes av mange forskjellige sikkerhetsapplikasjoner, blant annet i systemer for å lagre passord uten å måtte ha de liggende i klartekst.

Siden starten i 2009 har Cyber Command vokst til å bli en gigant. Samtidig har det internasjonale trusselbildet est i størrelse, og datasikkerhet er et sentralt tema i den daglige samfunnsdebatten – ikke minst under den amerikanske valgkampen i 2016, og resultatene av den.

Etter etableringen av Cyber Command har britiske GCHQ, Kina, Sør-Korea (og sikkert mange flere) også begynt prosessen med å etablere egne strukturer for cyber-krigføring.

Er du interessert i å lære mer om sikkerhet på nettet, og kunne jobbe mot og bidra til å spore opp de som driver med cyber-angrep, kan du ta en Bachelor i Digital etterforskning (digital forensics) hos Noroff.