Det pleide å være en evne forbeholdt supermann. Nå kan alle – med det rette utstyret – se mennesker som oppholder seg bak en vegg. Du kan til og med se hvem det er.

Dette er et stort teknologisk fremskritt. Tidligere har det vært mulig å se uklare menneskeformer bak vegger, men med så diffuse former at det har vært vanskelig å skille bein og hode fra overkropp.

Nå, ved hjelp av ny teknologi, kan vi se relativt detaljerte strekmenn-representasjoner av personer som står i et annet rom. Vi kan se dem i sanntid og beskue hvorvidt de sitter i ro eller beveger på seg. Teknologien fokuserer på ledd som albuer, hofter, armer og føtter.

Den ferske forskningen kommer fra MIT og bygger på kunstig intelligens og radiobølger.

Slik fungerer det: Et apparat sender ut radiobølger som kan gå gjennom hindringer, slik som vegger, men som stopper ved menneskekroppen fordi den inneholder så mye vann. Dette plukkes igjen opp av apparatet, som får et godt bilde av hva som skjuler seg i det andre rommet.

Men dette er ikke enkelt. Disse signalene er fulle av støy og må tolkes. Der kommer den kunstige intelligensen inn.

Mer spesifikt handler det om et kunstig nevralt nettverk, en forenklet etterligning av biologisk nervevev, slik som finnes hjernen og det sensoriske systemet.

Dette er en form for maskinlæring som gjennom innsamling av informasjon blir bedre og bedre i jobben den er satt til. I dette tilfellet lærer systemet gjennom input fra både radiobølgene og menneskelige innspill som tolker informasjonen, til systemet blir dyktig nok til å tolke det selv.

Det samme konseptet gjelder for selvkjørende biler. For å lære bilen til å gjenkjenne et trafikklys, mater utviklerne programvaren med bilder av ulike trafikklys med en beskrivelse av hvor de er i bildet.

Å tolke radiosignaler er riktignok ganske mye vanskeligere enn å tolke bilder. Forskerne koblet derfor apparatet til et kamera og lærte programmet opp til å sammenligne radiosignalene med bildene den tok av menneskene. Siden kameraet ikke klarer å ta bilder bak en vegg, trente programmet seg opp først på mennesker som ikke står bak noen hindringer.

Da programmet hadde lært å tolke radiosignalene den plukker opp, kunne den også «se» personer som vi ikke kan se med det blotte øyet.

Ikke nok med det, med hjelp av et annet kunstig nevralt nettverk kan programmet også identifisere personene den ser med en suksessrate på 83 prosent.

Teknologien er testet hjemme hos syv pasienter med Parkinsons sykdom. Apparatene ble brukt til å overvåke pasientene, og er ment å være et mindre inngripende alternativ til videokameraer.

Interessert i teknologi?

Noroff tilbyr en rekke teknologiutdanninger rettet mot morgendagens arbeidsmarked, slik som Nettverk og IT-sikkerhetApplied data science og Digital prototyping.

Vi har løpende opptak, som betyr at du fortsatt kan søke på studieplass til høsten.