– Det finnes større problemer i verden, som må ordnes lenge før du tenker på selvkjørende biler. Folk har ikke mat, og dør av sykdommer, sier Laura Montoya.

Dette er ikke et argument mot å prioritere utviklingen av ny teknologi. Langt ifra: Montoya er grunnlegger av og leder for Accel.AI, et initiativ som lærer opp folk til å forstå, utvikle og ta i bruk kunstig intelligens.

Poenget er heller hva vi gjør med teknologien.

For eksempel fokusere på ting som løser noe annet enn i-landsproblemer.

Vi møtte Montoya i Norge, der hun var med på å arrangere seminaret «Demystifying Deep Learning and AI» på Noroffs nye campus i Oslo. Med denne typen workshoper vil Accel.AI være med på å dra i gang lovende karrierer, akselerere startups, og oppmuntre til ny og kreativ bruk av teknologi innenfor mange ulike bransjer.

Her har vi mye å gå på i Norge, mener hun. Men så har de også sitt å jobbe med hjemme i Silicon Valley. For eksempel nettopp å se forbi bare hva som er det kuleste og beste for de privilegerte.

– Silicon Valley har en «culture of convenience», som ikke passer helt overens med resten av verden, sier hun. En bekvemmelighets-kultur, kan vi kanskje kalle det på norsk.

Ut av boblen

Rumman Chowdhury, instruktør og senior manager hos Accenture AI, var blant foredragsholderne på seminaret hos Noroff. Også hun jobber til daglig i Silicon Valley og er enig i at mange der har et litt snevert perspektiv.

– I Silicon Valley blir en fort fanget i en boble der alt er «disruptivt» og fantastisk. Men det henger ikke nødvendigvis på greip med virkeligheten, sier Chowdhury.

– Der er en viss type mennesker som samles der, som er veldig teknologi-orienterte og søker å dra nytte av alle fremskrittene, sier hun til Noroff-bloggen.

Derfor er det nyttig å komme seg litt unna og forlate boblen fra tid til annen – og reise for å møte unge lovende fra steder som Norge.

– Det er nyttig å se hvordan folk andre steder enn i Silicon Valley ser på- og bruker teknologier som kunstig intelligens i hverdagen, sier, sier Chowdhury og legger til:

– Vi snakker riktignok om algoritmer og digitale verktøy, men teknologien har sosiale konsekvenser.

Rumman Chowdhury (t.v.) og Laura Montoya på Noroffs nye campus i Oslo.

Teknologi som redder liv

Så hva er det vi kan gjøre med teknologien, utover å gjøre allerede enkle liv enda enklere?

Det finnes allerede kunstige intelligenser som utgjør en forskjell, tenk på IBM Watson som stiller treffsikre medisinske diagnoser. Men det trenger ikke handle om AI, og du må heller ikke være et stort foretak som IBM for å utrette noe.

Du kan for eksempel gå i garasjen og lage en drone.

– Polio er nesten 100 prosent utryddet. Men langt ute i avsides landsbyer i India finnes det fortsatt, steder det er vanskelig å nå frem til, sier Rumman Chowdhury, og spør:

– Hva om en kunne brukt en drone til å levere medisiner? Det er bedre enn å bruke dem til å levere produkter fra Amazon.

Det skal sies at mange store teknologiselskaper også jobber med initiativer som skal bringe teknologi og velferd til utviklingsland. Men det vil ikke si at prioriteringene mer overordnet er uproblematiske.

Har du en idé for hvordan du kan bruke ny teknologi til å forandre og forbedre verden? Del det ved å kommentere denne posten på Facebook! Vil du finslipe ferdighetene dine, kan du lese mer om IT-utdanningene hos Noroff.

Følg også Noroff på Facebook, for å bli tipset om fremtidige workshops og seminarer – der du kan lære å ta i bruk ny teknologi i praksis.