Arbeidslivet er i sterk endring. Mange arbeidsplasser forandrer seg til det nær ugjenkjennelige, mens andre forsvinner helt som følge av automatisering. Samtidig blir nye kompetanser og ferdigheter mer etterspurt.

Kunstig intelligens, smarttelefoner og the Internet of Things har gjort sitt soleklare inntog i samfunnet og har formet arbeidsmarkedet siden årtusenskiftet, og den utviklingen viser ikke tegn til å stoppe.

Bransjene innenfor film, musikk og forlag er snudd på hodet. Transport, mat og renhold er blant bransjene som står for tur.

En fersk OECD-rapport viser en detaljert oversikt over hvor stor andel av medlemslandenes jobber som står i fare for å forsvinne de neste to tiårene. Oversikten viser også hvilke land som er mest utsatt.

Totalt er 14 prosent av jobbene i 32 land svært sårbare, ifølge rapporten. Disse skal ha minst 70 prosent sjanse for å forsvinne som følge av automatisering. I tillegg konkluderer rapporten med at 32 prosent av dagens jobber vil forsvinne med mellom 50 og 70 prosent sannsynlighet.

Det betyr at nær halvparten av jobbene kan forsvinne. Allerede på 2030-tallet. Dette tilsvarer omlag 210 millioner jobber. 

Oversikten under viser hvilke land som er mest utsatt. Selv i Norge, som relativt sett er minst utsatt, regner man med at én tredjedel av jobbene forsvinner.

Men som du også kan se i figuren, kunne andelen vært mye høyere. Mens 30 prosent av jobbene i Norge er sårbare, gjelder dette drøyt 60 prosent i Slovakia.

En generell tendens i tallene er at arbeidere i velstående land er mindre utsatt for automatisering enn andre.

Her er en oversikt over hvilke bransjer på tvers av landene som er mest utsatt:

OECD regner med at jobber innen matlaging, renhold, gruvedrift og transport har høyest sannsynlighet for å forsvinne.

Interessert i fremtidens arbeidsliv?

Noroff tilbyr en rekke teknologiutdanninger rettet mot morgendagens arbeidsmarked. Du kan velge blant mellom blant annet bachelorgrader i applied data science og digital etterforskning, samt fagskoleutdanninger innen frontend-utvikling og digital prototyping. Disse kompetansene er svært ettertraktede i arbeidsmarkedet.

Vi har løpende opptak, som betyr at du fortsatt kan søke på studieplass til høsten, vi har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, og vi tilbyr nettstudier.