«Er du glad i å programmere, finne tekniske løsninger eller jobbe med infrastruktur? Det er i denne kategorien av yrker man ser for seg at fremtiden og de nye jobbene befinner seg», skriver NRK og retter søkelyset mot dagens tryggeste utdanningsvalg.

– Dette er yrker som handler om å finne nye og mer effektive måter å drive Norge på, sier karriereveileder Hanne Heiervang til kringkasteren.

Det er mye som tyder på at det kan være akkurat det landet trenger. Statistisk Sentralbyrå har tidligere analysert arbeidsmarkedet og pekt på yrkene vi kommer til å ha stort behov for i 2035. Ifølge prognosene er en utdanning innen teknologi blant de sikreste studievalgene, i tillegg til utdanning og helse og omsorg.

Et samstemt ekspertkorps sier seg enig i det.

I NAVs bedriftsundersøkelse fra 2017 oppga bedriftene stor mangel på kandidater i IT-sektoren. NAVs arbeidsmarkedsekspert Johannes Sørbø ser også en økning i antallet utlyste stillinger innen denne typen yrker.

– I forbindelse med digitalisering trengs IT-kompetanse, så det er et spennende valg som bør gi gode muligheter både i offentlig og privat sektor, sier han til Aftenposten.

Særlig behov innen digital sikkerhet

Innenfor teknologifeltet er det særlig mangel på kompetanse på IKT-sikkerhet. Fire av ti arbeidsplasser vil stå tomme i 2030, dersom ingenting gjøres, advarer en fersk rapport fra forskningsinstituttet NIFU.

– Lønningene skyter i været, og mange kandidater har jobb 12–18 måneder før avsluttet mastergrad, skriver samfunnsforsker Michael Mark i en kronikk i Khrono, og kaller samtidig økende IKT-kriminalitet «en av de viktigste sikkerhetsutfordringene samfunnet står overfor».

Skal drive digitaliseringen fremover

De siste fem årene har digitaliseringen i Norge tatt 136.000 jobber, ifølge en NHO-rapport. Forfatteren av rapporten er Stefan Følster. Han mener at det er et stort behov for personer med teknisk kompetanse – både nå og i fremtiden.

– Enda viktigere å få frem er imidlertid at det er en stor etterspørsel etter folk som både kan ett yrke og i tillegg har digital kompetanse for å drive digitaliseringen videre på sitt felt. Dette er spesielt viktig i det lange løp, hvor datamaskiner og roboter blir bedre enn de fleste på det meste, sier han til Adresseavisen.

Karriereveileder Trude Ekker ved Smart Studie & Karrierevalg mener også en utdanning innen informasjonsteknologi og digitaliseringer er et godt valg.

– Det skjer veldig mye fremover innenfor disse områdene, også inn mot IT-sikkerhet. Det kan være smart å kombinere et fagfelt med mer teknologi. Slike kombinasjonsutdanninger vil vi se mer og mer av fremover, som for eksempel økonomi og matematikk, eller helse og IT, sier Ekker til TV2.

Noroff tilbyr en rekke teknologiutdanninger rettet mot morgendagens arbeidsmarked. Vi har løpende opptak, som betyr at du fortsatt kan søke på studieplass til høsten. Vi har campus i Oslo, Bergen, Stavanger og Kristiansand, og vi tilbyr nettstudier.